top of page

朵 Emax Kaplama Nedir? Avantajlar覺 ve Fiyatlar覺

G羹ncelleme tarihi: 4 g羹n 繹nce

朵 Emax Kaplama Nedir? Avantajlar覺 ve Fiyatlar覺

Emax kaplama, di estetii ve sal覺覺 alan覺nda son y覺llarda pop羹lerlik kazanm覺 bir tedavi y繹ntemidir. Peki, Emax kaplama nedir? Emax kaplama, y羹ksek dayan覺kl覺l覺覺 ve estetik g繹r羹n羹m羹 ile bilinen, 繹zel bir porselen malzemeden yap覺lan di kaplamas覺d覺r. Bu kaplamalar, doal di rengine en yak覺n tonlar覺 ve 覺覺k ge癟irgenliini salayarak, dilerinizin doal g繹r羹n羹m羹n羹 korur. Hem estetik kayg覺lar覺 gidermek hem de di sal覺覺n覺 iyiletirmek i癟in tercih edilen Emax kaplaman覺n avantajlar覺 ve fiyatlar覺 hakk覺nda detayl覺 bilgiye bu blog yaz覺s覺nda ulaabilirsiniz.

朵 Emax Kaplama Nedir?

Emax kaplama, di estetii ve restorasyonunda s覺k癟a tercih edilen bir tedavi y繹ntemidir. Bu kaplamalar, y羹ksek estetik ve dayan覺kl覺l覺k 繹zellikleri ile bilinir. Emax kaplama, di hekimleri taraf覺ndan doal di g繹r羹n羹m羹n羹 en iyi ekilde taklit eden ve uzun 繹m羹rl羹 bir 癟繹z羹m sunan bir malzeme olarak deerlendirilir. Bu b繹l羹mde, Emax kaplaman覺n ne olduunu, malzemesini, 癟eitlerini ve uygulama alanlar覺n覺 detayl覺 bir ekilde ele alaca覺z.

Emax Kaplama Malzemesi 朵

Emax kaplama, lityum disilikat ad覺 verilen cam seramik malzemeden 羹retilir. Bu malzeme, y羹ksek dayan覺kl覺l覺覺 ve estetik 繹zellikleri ile 繹ne 癟覺kar. 襤te Emax kaplama malzemesinin baz覺 繹nemli 繹zellikleri:

 • Dayan覺kl覺l覺k: Lityum disilikat, k覺r覺lmalara ve 癟atlamalara kar覺 y羹ksek diren癟 g繹sterir. Bu da kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 olmas覺n覺 salar.

 • Estetik G繹r羹n羹m: Emax kaplamalar, doal di minesine 癟ok yak覺n bir transparanl覺a ve renge sahiptir. Bu sayede dilerinizin doal g繹r羹n羹m羹n羹 korur.

 • Biyouyumluluk: Bu malzeme, biyolojik olarak uyumludur ve a覺z dokular覺 ile uyumlu 癟al覺覺r, bu da alerjik reaksiyon riskini en aza indirir.

 • 襤ncelik: Emax kaplamalar, ince yap覺lar覺 sayesinde dilerde minimal a覺nd覺rma ile uygulanabilir, bu da doal di dokusunun korunmas覺n覺 salar.


Emax Kaplama eitleri

Emax kaplamalar, 癟eitli di estetii ve restorasyon ihtiya癟lar覺na g繹re farkl覺 ekillerde kullan覺labilir. 襤te Emax kaplaman覺n yayg覺n olarak kullan覺lan 癟eitleri:

 • Tam Kaplama: T羹m di y羹zeyini kaplayan bu t羹r kaplamalar, genellikle dilerin tamam覺n覺n kaplanmas覺 gerektiinde kullan覺l覺r. Diin doal yap覺s覺n覺 ve rengini en iyi ekilde taklit eder.

 • Laminate Veneer: Dilerin 繹n y羹zeyine uygulanan ince kaplamalard覺r. Dilerin rengini, eklini ve boyutunu d羹zeltmek i癟in idealdir.

 • Inlay ve Onlay: Dilerin 癟ineme y羹zeylerindeki boluklar覺 doldurmak i癟in kullan覺lan bu kaplamalar, dolguya g繹re daha estetik ve dayan覺kl覺d覺r.

 • Kron: Diin tamam覺n覺 kaplayan ve genellikle hasar g繹rm羹 veya zay覺flam覺 dileri g羹癟lendirmek i癟in kullan覺lan kaplamalard覺r.


Emax Kaplama Uygulama Alanlar覺 儭

Emax kaplamalar, 癟eitli di estetii ve restorasyon ihtiya癟lar覺na cevap verir. 襤te Emax kaplaman覺n yayg覺n olarak kullan覺ld覺覺 uygulama alanlar覺:

 • Estetik Di Tedavisi: Dilerin rengini, eklini ve boyutunu d羹zeltmek i癟in kullan覺l覺r. zellikle 繹n dilerde doal ve estetik bir g繹r羹n羹m elde etmek i癟in tercih edilir.

 • Di Restorasyonu: 羹r羹k, k覺r覺k veya 癟atlak dilerin onar覺lmas覺nda Emax kaplamalar kullan覺l覺r. Dayan覺kl覺l覺覺 sayesinde uzun 繹m羹rl羹 bir 癟繹z羹m sunar.

 • Di Beyazlatma: Kal覺c覺 beyazl覺k salamak amac覺yla dilerin 羹zerine uygulanabilir. Leke tutmayan y羹zeyi sayesinde uzun s羹re beyaz ve parlak diler salar.

 • Di D羹zeltme: Dilerin d羹zg羹n ve hizal覺 g繹r羹nmesini salamak i癟in kullan覺l覺r. Bu, dilerin doal yap覺s覺na zarar vermeden estetik bir g繹r羹n羹m kazand覺r覺r.


Emax kaplamalar, estetik ve fonksiyonel a癟覺dan 羹st羹n 繹zellikleri sayesinde di hekimleri ve hastalar taraf覺ndan s覺kl覺kla tercih edilmektedir. Doru malzeme se癟imi ve uzman bir di hekimi taraf覺ndan yap覺lan uygulama ile, Emax kaplamalar uzun y覺llar boyunca sal覺kl覺 ve g羹zel bir g羹l羹 salar.

朵 Emax Kaplama Nas覺l Yap覺l覺r?

Emax kaplama, dilerin estetik ve fonksiyonel olarak iyiletirilmesi i癟in tercih edilen bir tedavi y繹ntemidir. Bu s羹recin baar覺l覺 olmas覺 i癟in doru ad覺mlar覺n izlenmesi ve uzman bir di hekimi taraf覺ndan yap覺lmas覺 gereklidir. 襤te Emax kaplama ileminin haz覺rl覺k s羹reci, uygulama aamalar覺 ve iyileme s羹reci hakk覺nda detayl覺 bilgiler.

Haz覺rl覺k S羹reci

Emax kaplama ilemi 繹ncesinde, doru haz覺rl覺k yap覺lmas覺 繹nemlidir. Bu aama, hem di hekiminin hem de hastan覺n tedaviye haz覺rlanmas覺n覺 salar.

 • Muayene ve Deerlendirme: 襤lk olarak di hekimi, dilerin durumunu deerlendirir. Dilerin yap覺s覺, rengi ve genel sal覺覺 kontrol edilir. Gerekli g繹r羹l羹rse r繹ntgen 癟ekilir.

 • Tedavi Plan覺n覺n Oluturulmas覺: Di hekiminiz, sizinle birlikte en uygun tedavi plan覺n覺 oluturur. Hangi dilere kaplama yap覺laca覺 ve nas覺l bir yakla覺m izlenecei belirlenir.

 • Dilerin Temizlenmesi: Kaplama yap覺lacak diler, di ta覺 ve plaklardan ar覺nd覺r覺l覺r. Bu, kaplaman覺n daha iyi yap覺mas覺n覺 salar.

 • Model Alma: Dilerin kal覺b覺 al覺narak, kaplamalar覺n haz覺rlanaca覺 laboratuvara g繹nderilir. Bu kal覺plar, kaplamalar覺n dilerinize tam uyum salamas覺 i癟in kullan覺l覺r.


Uygulama Aamalar覺 儭

Emax kaplama ilemi, birka癟 aamada ger癟ekletirilir. Bu aamalar, dilerin haz覺rlanmas覺ndan kaplamalar覺n yerletirilmesine kadar olan s羹reci kapsar.

 • Dilerin Haz覺rlanmas覺: Diler, kaplamalar覺n yerletirilecei ekilde ekillendirilir. Bu ilem s覺ras覺nda, diin y羹zeyinden minimal miktarda madde 癟覺kar覺l覺r.

 • Ge癟ici Kaplamalar: Kal覺c覺 kaplamalar haz覺r olana kadar, dilerinizi korumak i癟in ge癟ici kaplamalar yerletirilir. Bu kaplamalar, laboratuvar s羹reci boyunca dilerinizi korur ve estetik bir g繹r羹n羹m salar.

 • Kaplamalar覺n Yerletirilmesi: Haz覺rlanan Emax kaplamalar, dilerinize yerletirilir. Di hekimi, kaplamalar覺n uyumunu ve rengini kontrol eder. Gerekirse kaplamalarda k羹癟羹k d羹zeltmeler yap覺l覺r.

 • Yap覺t覺rma: Kaplamalar, 繹zel bir yap覺t覺r覺c覺 ile dilerinize kal覺c覺 olarak sabitlenir. Bu ilem s覺ras覺nda y羹ksek hassasiyet g繹sterilir ve kaplamalar覺n tam olarak yerine oturmas覺 salan覺r.


襤yileme S羹reci

Emax kaplama ilemi sonras覺nda, iyileme s羹reci de 繹nemlidir. Bu s羹re癟, kaplamalar覺n tam olarak yerlemesi ve dilerinize uyum salamas覺 i癟in gereklidir.

 • 襤lk G羹nler: 襤lk birka癟 g羹n, dilerinizde hafif hassasiyet ve rahats覺zl覺k hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve genellikle k覺sa s羹rede ge癟er.

 • Ar覺 Y繹netimi: Ar覺 veya rahats覺zl覺k hissederseniz, di hekiminizin 繹nerdii ar覺 kesicileri kullanabilirsiniz. Ayr覺ca, 癟ok s覺cak veya 癟ok souk yiyecek ve i癟eceklerden ka癟覺nmak faydal覺 olabilir.

 • D羹zenli Kontroller: Di hekiminiz, kaplamalar覺n durumunu ve iyileme s羹recini kontrol etmek i癟in d羹zenli kontroller yapacakt覺r. Bu kontroller s覺ras覺nda kaplamalar覺n uyumu ve sal覺覺 deerlendirilecektir.

 • A覺z Hijyeni: 襤yileme s羹recinde a覺z hijyenine dikkat etmek 繹nemlidir. Dilerinizi d羹zenli olarak f覺r癟alay覺n ve di ipi kullan覺n. Bu, kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 olmas覺na katk覺 salar.


Emax kaplama, doru ad覺mlar ve profesyonel bir yakla覺m ile m羹kemmel sonu癟lar veren bir tedavi y繹ntemidir. Haz覺rl覺k s羹reci, uygulama aamalar覺 ve iyileme s羹reci boyunca di hekiminizle ibirlii yaparak, sal覺kl覺 ve estetik bir g羹l羹e sahip olabilirsiniz.

朵 Emax Kaplaman覺n Avantajlar覺

Emax kaplamalar, di estetii ve restorasyonu i癟in en pop羹ler se癟eneklerden biridir. Y羹ksek kaliteli malzemesi ve 羹st羹n estetik 繹zellikleri sayesinde bir癟ok kii taraf覺ndan tercih edilmektedir. 襤te Emax kaplaman覺n bal覺ca avantajlar覺:

Estetik G繹r羹n羹m

Emax kaplamalar, di estetiinde m羹kemmel sonu癟lar sunar. 襤te estetik g繹r羹n羹m a癟覺s覺ndan Emax kaplaman覺n salad覺覺 avantajlar:

 • Doal G繹r羹n羹m: Emax kaplamalar, doal di minesine benzer bir transparanl覺k ve parlakl覺k salar. Bu sayede, dilerinizin doal yap覺s覺n覺 ve g繹r羹n羹m羹n羹 korur.

 • zg羹n Tasar覺m: Kiiye 繹zel olarak tasarlanan Emax kaplamalar, dilerinize tam uyum salar ve estetik a癟覺dan kusursuz bir g繹r羹n羹m sunar.

 • Renk Se癟enekleri: Emax kaplamalar, geni renk yelpazesi ile dilerinizin doal rengine en yak覺n tonu se癟menize olanak tan覺r. Bu da dilerinizin doal ve estetik bir g繹r羹n羹m kazanmas覺n覺 salar.


Dayan覺kl覺l覺k ve Uzun m羹rl羹l羹k ∴

Emax kaplamalar, dayan覺kl覺l覺k ve uzun 繹m羹rl羹l羹k a癟覺s覺ndan da 繹nemli avantajlar sunar. 襤te bu avantajlar:

 • Y羹ksek Dayan覺kl覺l覺k: Emax kaplamalar, lityum disilikat cam seramik malzemeden yap覺l覺r. Bu malzeme, k覺r覺lmalara ve a覺nmalara kar覺 son derece dayan覺kl覺d覺r.

 • Uzun m羹rl羹 Kullan覺m: Doru bak覺m ve d羹zenli di hekimi kontrolleri ile Emax kaplamalar uzun y覺llar boyunca sorunsuz bir ekilde kullan覺labilir. Bu da tedavinin maliyet etkinliini art覺r覺r.

 • A覺nmaya Kar覺 Diren癟: Emax kaplamalar, 癟ineme ve 覺s覺rma gibi g羹nl羹k aktivitelerde a覺nmaya kar覺 y羹ksek diren癟 g繹sterir. Bu da dilerinizi uzun s羹re korur.


Doal Di Rengine En Yak覺n Tonlar

Emax kaplamalar, estetik a癟覺dan doal di g繹r羹n羹m羹n羹 en iyi ekilde taklit eder. 襤te doal di rengine en yak覺n tonlar a癟覺s覺ndan Emax kaplaman覺n avantajlar覺:

 • Y羹ksek Transparanl覺k: Emax kaplamalar, doal di minesine benzer bir transparanl覺a sahiptir. Bu sayede, dilerinizin doal yap覺s覺n覺 ve rengini korur.

 • Renk Uyumu: Dilerinizin doal rengine en yak覺n tonlar覺 se癟me olana覺 sunar. Bu da kaplamalar覺n 癟evredeki dilerle m羹kemmel bir uyum salamas覺n覺 salar.

 • Leke Tutmama: Emax kaplamalar, leke tutmayan y羹zeyi sayesinde uzun s羹re beyaz ve parlak kal覺r. Bu da dilerinizin estetik g繹r羹n羹m羹n羹 korur.


Di Sal覺覺n覺 Koruma ∴

Emax kaplamalar, estetik ve dayan覺kl覺l覺k avantajlar覺n覺n yan覺 s覺ra di sal覺覺n覺 koruma a癟覺s覺ndan da 繹nemli faydalar salar. 襤te bu avantajlar:

 • Minimal Di A覺nd覺rma: Emax kaplamalar, dilerinize minimal a覺nd覺rma ile uygulan覺r. Bu da doal di dokusunun korunmas覺n覺 salar.

 • Biyouyumluluk: Emax kaplamalar, biyolojik olarak uyumlu malzemeden yap覺lm覺t覺r. Bu, di etleri ve dier a覺z dokular覺 ile uyumlu 癟al覺mas覺n覺 salar ve alerjik reaksiyon riskini azalt覺r.

 • Di 羹r羹melerini nleme: Emax kaplamalar, dilerinizi 癟羹r羹meye kar覺 korur. Kaplamalar覺n p羹r羹zs羹z y羹zeyi, bakteri birikimini ve plak oluumunu engeller.


Emax kaplamalar, estetik g繹r羹n羹m, dayan覺kl覺l覺k, doal di rengine uyum ve di sal覺覺n覺 koruma gibi bir癟ok avantaj sunar. Bu 繹zellikleri sayesinde, di estetii ve restorasyonu i癟in en iyi se癟eneklerden biridir. Emax kaplama ile sal覺kl覺 ve estetik bir g羹l羹e sahip olmak m羹mk羹nd羹r.

朵 Emax Kaplaman覺n Dezavantajlar覺

Emax kaplamalar, estetik ve fonksiyonel avantajlar覺 ile 繹ne 癟覺ksa da baz覺 dezavantajlar覺 da bulunmaktad覺r. Bu dezavantajlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurarak tedavi karar覺n覺 vermek 繹nemlidir. 襤te Emax kaplaman覺n bal覺ca dezavantajlar覺:

Maliyet

Emax kaplamalar覺n maliyeti, dier di kaplama t羹rlerine g繹re daha y羹ksek olabilir. Bu durumun bal覺ca nedenleri unlard覺r:

 • Malzeme Kalitesi: Emax kaplamalar, y羹ksek kaliteli lityum disilikat malzemeden 羹retilir. Bu malzeme, 羹st羹n estetik ve dayan覺kl覺l覺k 繹zellikleri sunar, ancak maliyeti art覺r覺r.

 • Laboratuvar cretleri: Emax kaplamalar覺n haz覺rlanmas覺, 繹zel laboratuvar ilemleri gerektirir. Bu ilemler, kaplamalar覺n kiiye 繹zel olarak tasarlanmas覺n覺 ve 羹retilmesini salar, ancak bu da maliyeti y羹kselten bir fakt繹rd羹r.

 • Di Hekimi cretleri: Emax kaplama uygulamas覺, uzmanl覺k ve deneyim gerektiren bir ilemdir. Bu nedenle, di hekimi 羹cretleri de maliyetin bir par癟as覺 olarak deerlendirilmelidir.


Hassasiyet ∴

Emax kaplamalar, baz覺 hastalarda hassasiyete neden olabilir. Bu durumun bal覺ca nedenleri ve 癟繹z羹mleri unlard覺r:

 • 襤lk G羹nler: Kaplama ilemi sonras覺nda, 繹zellikle ilk g羹nlerde dilerde hafif hassasiyet ve rahats覺zl覺k hissedilebilir. Bu durum genellikle k覺sa s羹reli olup, birka癟 g羹n i癟inde d羹zelir.

 • Souk ve S覺cak G覺dalar: Kaplama sonras覺 diler, souk veya s覺cak yiyecek ve i癟eceklere kar覺 hassasiyet g繹sterebilir. Bu durumda, di hekiminizin 繹nerdii hassasiyet giderici di macunlar覺n覺 kullanabilirsiniz.

 • Hassasiyetin S羹rekli Olmas覺: Eer hassasiyet uzun s羹re devam ederse veya iddetliyse, di hekiminizle g繹r羹meniz 繹nemlidir. Kaplamalar覺n alt覺nda baka bir di sorunu olup olmad覺覺n覺 kontrol etmek gerekebilir.


Bak覺m Gereksinimleri 尬

Emax kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 ve estetik g繹r羹n羹mlerini korumak i癟in d羹zenli bak覺m gereklidir. 襤te Emax kaplamalar覺n bak覺m gereksinimleri:

 • G羹nl羹k A覺z Hijyeni: Emax kaplamalar覺n覺z覺n uzun 繹m羹rl羹 olmas覺 i癟in g羹nl羹k olarak dilerinizi f覺r癟alay覺n ve di ipi kullan覺n. Bu, plak ve bakteri birikimini 繹nler.

 • Profesyonel Temizlik: D羹zenli olarak di hekiminizi ziyaret edin ve profesyonel di temizlii yapt覺r覺n. Bu, kaplamalar覺n sal覺kl覺 ve parlak kalmas覺n覺 salar.

 • Di S覺kma ve G覺c覺rdatma: Eer dilerinizi s覺kma veya g覺c覺rdatma al覺kanl覺覺n覺z varsa, di hekiminizle bu durumu payla覺n. Gece pla覺 gibi koruyucu 繹nlemler, kaplamalar覺n zarar g繹rmesini 繹nleyebilir.

 • Yiyecek ve 襤癟ecekler: Sert yiyecekler (繹rnein sert kabuklu yemiler, buz) ve leke yapabilecek i癟eceklerden (繹rnein kahve, k覺rm覺z覺 arap) ka癟覺nmak, kaplamalar覺n 繹mr羹n羹 uzatabilir.


Emax kaplamalar, estetik ve fonksiyonel a癟覺dan bir癟ok avantaj sunarken, maliyet, hassasiyet ve bak覺m gereksinimleri gibi baz覺 dezavantajlar覺 da bulunmaktad覺r. Bu dezavantajlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurarak, di hekiminizle birlikte en uygun tedavi se癟eneini belirlemek 繹nemlidir. Doru bak覺m ve d羹zenli kontroller ile Emax kaplamalar, uzun y覺llar boyunca sal覺kl覺 ve estetik bir g羹l羹 salar.

朵 Emax Kaplama ile Dier Kaplama T羹rlerinin Kar覺lat覺r覺lmas覺

Di estetii ve restorasyonu alan覺nda, Emax kaplamalar, porselen kaplamalar ve zirkonyum kaplamalar yayg覺n olarak tercih edilen se癟eneklerdir. Her bir kaplama t羹r羹n羹n kendine 繹zg羹 avantajlar覺 ve dezavantajlar覺 bulunmaktad覺r. Bu b繹l羹mde, Emax kaplamalar覺n dier kaplama t羹rleri ile kar覺lat覺rmas覺n覺 ve hangi durumlarda hangi kaplaman覺n tercih edilmesi gerektiini ele alaca覺z.

Emax Kaplama vs. Porselen Kaplama

Estetik G繹r羹n羹m
 • Emax Kaplama: Emax kaplamalar, y羹ksek estetik 繹zellikleri ile bilinir. Doal di minesine benzer transparanl覺k ve parlakl覺k sunar.

 • Porselen Kaplama: Porselen kaplamalar da estetik a癟覺dan iyidir ancak Emax kaplamalar kadar doal g繹r羹n羹m sunmayabilir. Genellikle daha opak bir yap覺ya sahiptir.


Dayan覺kl覺l覺k
 • Emax Kaplama: Lityum disilikat malzemeden 羹retilen Emax kaplamalar, y羹ksek dayan覺kl覺l覺覺 ile 繹ne 癟覺kar. atlama ve k覺r覺lmaya kar覺 diren癟lidir.

 • Porselen Kaplama: Porselen kaplamalar da dayan覺kl覺d覺r ancak Emax kaplamalar kadar g羹癟l羹 deildir. zellikle arka dilerde a覺nma ve k覺r覺lma riski daha y羹ksektir.


Uygulama
 • Emax Kaplama: Minimal di a覺nd覺rma gerektirir, bu da di dokusunun daha fazla korunmas覺n覺 salar.

 • Porselen Kaplama: Diin daha fazla a覺nd覺r覺lmas覺n覺 gerektirebilir, bu da di dokusunun daha fazla kayb覺na yol a癟abilir.


Emax Kaplama vs. Zirkonyum Kaplama

Estetik G繹r羹n羹m
 • Emax Kaplama: Estetik a癟覺dan en 羹st seviyede doal di g繹r羹n羹m羹 sunar. Doal di minesine benzer transparanl覺k ve parlakl覺k salar.

 • Zirkonyum Kaplama: Zirkonyum kaplamalar da estetik a癟覺dan iyidir ancak Emax kaplamalar kadar effaf deildir. Daha opak bir yap覺ya sahip olabilir.


Dayan覺kl覺l覺k
 • Emax Kaplama: Y羹ksek dayan覺kl覺l覺覺 ile 繹ne 癟覺kar ancak zirkonyum kaplamalar kadar g羹癟l羹 deildir.

 • Zirkonyum Kaplama: Zirkonyum kaplamalar, en dayan覺kl覺 kaplama t羹rlerinden biridir. zellikle arka dilerde ve 癟ineme kuvvetlerinin y羹ksek olduu b繹lgelerde tercih edilir.


Uygulama
 • Emax Kaplama: Estetik b繹lgelerde (繹n diler) daha s覺k tercih edilir.

 • Zirkonyum Kaplama: Hem estetik hem de fonksiyonel b繹lgelerde kullan覺labilir. zellikle y羹ksek dayan覺kl覺l覺k gerektiren durumlarda tercih edilir.


Hangi Durumlarda Hangi Kaplama Tercih Edilmeli?

Estetik ncelikli Durumlar

 • Emax Kaplama: Doal di g繹r羹n羹m羹 ve estetik sonu癟lar覺n 繹n planda olduu durumlarda Emax kaplamalar tercih edilir. zellikle 繹n dilerde kullan覺m覺 yayg覺nd覺r.


Dayan覺kl覺l覺k ve Fonksiyonel ncelikli Durumlar

 • Zirkonyum Kaplama: Y羹ksek dayan覺kl覺l覺k gerektiren durumlarda zirkonyum kaplamalar tercih edilir. Arka diler ve 癟ineme kuvvetlerinin y羹ksek olduu b繹lgelerde ideal bir se癟enektir.


Genel Estetik ve Dayan覺kl覺l覺k 襤htiyac覺

 • Porselen Kaplama: Hem estetik hem de dayan覺kl覺l覺k gerektiren durumlarda porselen kaplamalar kullan覺labilir. Ancak, g羹n羹m羹zde Emax ve zirkonyum kaplamalar daha s覺k tercih edilmektedir.


Maliyet

 • Emax Kaplama: Estetik ve doal g繹r羹n羹m avantajlar覺na ramen maliyeti daha y羹ksek olabilir.

 • Porselen Kaplama: Emax kaplamalara g繹re genellikle daha uygun maliyetlidir.

 • Zirkonyum Kaplama: Dayan覺kl覺l覺覺 ve estetik 繹zellikleri g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda maliyeti y羹ksek olabilir.


Emax kaplamalar, estetik ve doal g繹r羹n羹m isteyenler i癟in m羹kemmel bir se癟enek sunar. Zirkonyum kaplamalar ise dayan覺kl覺l覺k ve uzun 繹m羹rl羹l羹k arayanlar i癟in idealdir. Porselen kaplamalar, uygun maliyetli ve estetik bir 癟繹z羹m olarak deerlendirilebilir. Hangi kaplaman覺n sizin i癟in en uygun olduunu belirlemek i癟in di hekiminizle detayl覺 bir deerlendirme yapman覺z 繹nemlidir. Sal覺kl覺 ve estetik bir g羹l羹 i癟in en uygun kaplama t羹r羹n羹 se癟mek, uzun vadede memnuniyet salar.

朵 Emax Kaplama Fiyatlar覺

Emax kaplamalar, estetik ve dayan覺kl覺l覺k a癟覺s覺ndan bir癟ok avantaj sunar. Ancak, bu kaplamalar覺n maliyeti 癟eitli fakt繹rlere bal覺 olarak deiiklik g繹sterebilir. Bu b繹l羹mde, Emax kaplama fiyatlar覺n覺 etkileyen fakt繹rleri, T羹rkiye'deki Emax kaplama fiyatlar覺n覺 ve yurtd覺覺ndaki Emax kaplama maliyetlerini ele alaca覺z.

Fiyatlar覺 Etkileyen Fakt繹rler

Emax kaplama maliyetleri, birka癟 ana fakt繹re bal覺 olarak deiir. 襤te bu fakt繹rler:

 • Di Hekiminin Deneyimi ve Uzmanl覺覺: Deneyimli ve uzman di hekimlerinin 羹cretleri genellikle daha y羹ksektir. Di hekiminin bilgi ve becerisi, tedavinin baar覺s覺n覺 etkiler.

 • Kaplaman覺n Yap覺ld覺覺 Kliniin Konumu: B羹y羹k ehirlerde ve prestijli kliniklerde yap覺lan tedaviler, daha k羹癟羹k ehirlerde veya daha az tan覺nm覺 kliniklere g繹re daha maliyetli olabilir.

 • Kaplamalar覺n Say覺s覺: Tedavi edilecek di say覺s覺, toplam maliyeti dorudan etkiler. Daha fazla die kaplama yap覺lmas覺, maliyeti art覺r覺r.

 • Malzeme Kalitesi: Kullan覺lan Emax malzemesinin kalitesi ve laboratuvar s羹re癟leri, maliyeti etkileyen 繹nemli bir fakt繹rd羹r.

 • Ek Tedavi Gereksinimleri: Emax kaplama 繹ncesinde gerekebilecek dier di tedavileri (繹rnein, di 癟ekimi, kanal tedavisi) toplam maliyeti art覺rabilir.


2024 Y覺l覺nda T羹rkiye'de Emax Kaplama Fiyatlar覺 屢

T羹rkiye, di tedavilerinde uygun maliyetler ve y羹ksek kaliteli hizmetler sunan 羹lkelerden biridir. T羹rkiye'de Emax kaplama fiyatlar覺, klinie ve ehre g繹re deiiklik g繹sterebilir. Genel olarak, Emax kaplama fiyatlar覺 T羹rkiye'de u aral覺klarda olabilir:

 • Bir Di 襤癟in Fiyat: 3000 TL - 6000 TL aras覺

 • Tam A覺z Kaplama: Daha fazla say覺da die kaplama yap覺lmas覺 durumunda indirimler ve paket fiyatlar sunulabilir.


襤stanbul, Ankara ve 襤zmir'de Fiyatlar

 • 襤stanbul: T羹rkiye'nin en b羹y羹k ehri olan 襤stanbul'da Emax kaplama fiyatlar覺 genellikle daha y羹ksektir. nl羹 klinikler ve di hekimleri, daha y羹ksek fiyatlar talep edebilir.

 • Ankara: Bakent Ankara'da fiyatlar, 襤stanbul'a k覺yasla biraz daha uygun olabilir, ancak yine de kaliteli hizmet sunan kliniklerde maliyetler y羹ksektir.

 • 襤zmir: 襤zmir'de de kaliteli di klinikleri bulunmaktad覺r ve fiyatlar genellikle Ankara ile benzer seviyelerdedir.


Yurtd覺覺nda Emax Kaplama Maliyetleri

Yurtd覺覺nda Emax kaplama maliyetleri, 羹lkeye ve b繹lgeye g繹re b羹y羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilir. 襤te baz覺 羹lkelerdeki Emax kaplama maliyetleri hakk覺nda genel bilgiler:

Amerika Birleik Devletleri 綾

 • Fiyat Aral覺覺: 800 USD - 2000 USD aras覺nda

 • zellikler: ABD'de di tedavileri genellikle daha maliyetlidir. nl羹 di hekimleri ve klinikler, y羹ksek kaliteli hizmetler sunar, ancak bu hizmetlerin maliyeti de y羹ksektir.


Avrupa lkeleri 返

 • Fiyat Aral覺覺: 500 EUR - 1500 EUR aras覺nda

 • zellikler: Almanya, 襤ngiltere, Fransa gibi 羹lkelerde di tedavileri y羹ksek maliyetlidir. Ancak, Dou Avrupa 羹lkelerinde (繹rnein, Macaristan, Polonya) daha uygun fiyatlar bulunabilir.


Orta Dou ve Asya lkeleri

 • Fiyat Aral覺覺: 300 USD - 1000 USD aras覺nda

 • zellikler: Hindistan, Tayland, T羹rkiye gibi 羹lkeler, di tedavilerinde kaliteli hizmetler sunarken, maliyetler Bat覺 羹lkelerine k覺yasla daha d羹羹kt羹r.


Emax kaplama maliyetleri, 癟eitli fakt繹rlere bal覺 olarak b羹y羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilir. Hangi 羹lkede veya ehirde tedavi olmay覺 planl覺yorsan覺z, detayl覺 bir arat覺rma yaparak ve birka癟 farkl覺 klinikten fiyat teklifi alarak en uygun se癟enei belirleyebilirsiniz. Doru klinik ve di hekimi se癟imi, tedavinin baar覺s覺 ve memnuniyetiniz i癟in kritik 繹neme sahiptir.

朵 Emax Kaplama Bak覺m ve Temizlii

Emax kaplamalar, estetik ve fonksiyonel a癟覺dan 羹st羹n 繹zellikler sunar. Ancak, kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 ve sal覺kl覺 kalabilmesi i癟in doru bak覺m ve temizlik 繹nemlidir. Emax kaplama bak覺m覺nda hem g羹nl羹k bak覺m hem de profesyonel temizlik gereksinimleri vard覺r. Bu b繹l羹mde, Emax kaplamalar覺n bak覺m ve temizlii ile ilgili ipu癟lar覺n覺 paylaaca覺z.

G羹nl羹k Bak覺m 襤pu癟lar覺 尬

Emax kaplamalar覺n覺z覺n sal覺kl覺 ve estetik g繹r羹n羹m羹n羹 korumak i癟in g羹nl羹k bak覺m rutinine dikkat etmek 繹nemlidir. 襤te g羹nl羹k bak覺m i癟in baz覺 ipu癟lar覺:

 • D羹zenli F覺r癟alama: Dilerinizi g羹nde en az iki kez, tercihen sabah ve akam olmak 羹zere, flor羹rl羹 di macunu kullanarak f覺r癟alay覺n. F覺r癟alama s覺ras覺nda kaplamalar覺n etraf覺ndaki di eti hatt覺na da dikkat edin.

 • Di 襤pi Kullan覺m覺: Di ipi kullanarak dilerinizin aras覺ndaki plak ve yiyecek art覺klar覺n覺 temizleyin. Bu, kaplamalar覺n etraf覺ndaki di etlerinin sal覺kl覺 kalmas覺n覺 salar.

 • A覺z Gargaras覺: Antibakteriyel a覺z gargaras覺 kullanarak a覺z i癟indeki bakterileri azalt覺n. Bu, a覺z hijyenini art覺r覺r ve di eti hastal覺klar覺n覺 繹nler.

 • Yumuak Di F覺r癟as覺: Yumuak k覺ll覺 di f覺r癟as覺 kullanarak dilerinizi nazik癟e f覺r癟alay覺n. Sert f覺r癟alar, kaplamalar覺n y羹zeyine zarar verebilir.

 • Dikkatli Beslenme: Sert yiyecekler (繹rnein, buz, sert ekerlemeler) ve leke yapabilecek i癟eceklerden (繹rnein, kahve, k覺rm覺z覺 arap) ka癟覺n覺n. Bu, kaplamalar覺n zarar g繹rmesini ve lekelenmesini 繹nler.


Profesyonel Temizlik Gereksinimleri

Emax kaplamalar覺n覺z覺n uzun 繹m羹rl羹 ve sal覺kl覺 kalabilmesi i癟in d羹zenli olarak profesyonel temizlik yapt覺rmak 繹nemlidir. Di hekiminiz, kaplamalar覺n覺z覺n durumunu ve a覺z sal覺覺n覺z覺 kontrol edecek ve gerektiinde profesyonel temizlik yapacakt覺r.

 • D羹zenli Kontroller: Di hekiminizi en az alt覺 ayda bir ziyaret ederek kaplamalar覺n覺z覺n durumunu kontrol ettirin. Bu ziyaretlerde di hekiminiz, kaplamalar覺n etraf覺ndaki di etlerini ve doal dilerinizi de muayene edecektir.

 • Profesyonel Temizlik: Di hekiminiz, di ta覺 ve plak birikimlerini temizlemek i癟in profesyonel temizlik yapar. Bu, kaplamalar覺n ve di etlerinin sal覺kl覺 kalmas覺n覺 salar.

 • Fluor Uygulamas覺: Di hekiminiz, kaplamalar覺n覺z覺n ve doal dilerinizin 癟羹r羹meye kar覺 korunmas覺n覺 salamak i癟in fluor uygulamas覺 yapabilir.

 • A覺z Hijyeni Eitimi: Di hekiminiz, kaplamalar覺n覺z覺n bak覺m覺n覺 en iyi ekilde yapabilmeniz i癟in size a覺z hijyeni eitimi ve kiiselletirilmi ipu癟lar覺 verebilir.


Emax Kaplama ile 襤lgili nemli Notlar

 • Acil Durumlar: Kaplamalar覺n覺zda 癟atlama, k覺r覺lma veya yerinden 癟覺kma gibi bir sorun yaarsan覺z hemen di hekiminizle iletiime ge癟in.

 • Gece Pla覺: Dilerinizi s覺kma veya g覺c覺rdatma al覺kanl覺覺n覺z varsa, di hekiminiz gece pla覺 kullanman覺z覺 繹nerebilir. Bu, kaplamalar覺n zarar g繹rmesini 繹nler.

 • Rutin Deerlendirmeler: Kaplamalar覺n覺z覺n 繹mr羹n羹 uzatmak i癟in di hekiminizle d羹zenli olarak kontrol randevular覺 planlay覺n.


Emax kaplamalar覺n bak覺m ve temizlii, kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 ve estetik g繹r羹n羹m羹n羹 korumak i癟in kritik 繹neme sahiptir. G羹nl羹k bak覺m rutinine dikkat etmek ve d羹zenli olarak di hekiminizi ziyaret etmek, sal覺kl覺 ve g羹zel bir g羹l羹羹n anahtar覺d覺r. Sal覺kl覺 bir a覺z, genel sal覺k ve yaam kalitesinin 繹nemli bir par癟as覺d覺r.

朵 Emax Kaplama Yapt覺rmak 襤癟in 襤pu癟lar覺

Emax kaplama yapt覺rmak, hem estetik hem de fonksiyonel a癟覺dan di sal覺覺n覺z覺 iyiletirmek i癟in m羹kemmel bir se癟enektir. Ancak, bu s羹recin baar覺l覺 olabilmesi i癟in baz覺 繹nemli fakt繹rlere dikkat etmek gereklidir. 襤te Emax kaplama yapt覺rmak i癟in ipu癟lar覺, doru di hekimi se癟imi ve uygulama 繹ncesi ve sonras覺 dikkat edilmesi gerekenler:

Doru Di Hekimi Se癟imi 兩儭

Emax kaplaman覺n baar覺s覺, b羹y羹k 繹l癟羹de tedaviyi uygulayan di hekiminin deneyimine ve uzmanl覺覺na bal覺d覺r. 襤te doru di hekimini se癟erken dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • Uzmanl覺k ve Deneyim: Di hekiminizin estetik di hekimlii ve 繹zellikle Emax kaplama konusunda deneyimli ve uzman olmas覺na dikkat edin. Referanslar ve 繹nceki hastalar覺n yorumlar覺 bu konuda size yard覺mc覺 olabilir.

 • Eitim ve Sertifikalar: Di hekiminizin ald覺覺 eitimler ve sahip olduu sertifikalar, uzmanl覺k alan覺n覺 ve yetkinliini g繹sterir. zellikle estetik di hekimlii alan覺nda ald覺覺 eitimlere dikkat edin.

 • Teknoloji ve Ekipman: Di hekiminizin kulland覺覺 teknoloji ve ekipmanlar, tedavi s羹recinin baar覺s覺n覺 etkiler. Modern ve ileri teknolojiye sahip bir klinik tercih etmek, daha iyi sonu癟lar elde etmenize yard覺mc覺 olabilir.

 • Hasta 襤letiimi: Di hekiminizin sizinle iletiimi, tedavi s羹recini anlaman覺z ve rahatlaman覺z a癟覺s覺ndan 繹nemlidir. Sorular覺n覺z覺 yan覺tlayan, s羹re癟 hakk覺nda detayl覺 bilgi veren ve sizinle iyi iletiim kuran bir hekim tercih edin.


Uygulama ncesi ve Sonras覺 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Emax kaplama yapt覺rmadan 繹nce ve sonra dikkat etmeniz gereken baz覺 繹nemli noktalar bulunmaktad覺r. Bu noktalar, tedavinin baar覺s覺n覺 ve kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹l羹羹n羹 art覺r覺r.

Uygulama ncesi

 • Detayl覺 Muayene: Di hekiminizle yapaca覺n覺z ilk g繹r羹mede, detayl覺 bir muayene ve deerlendirme yap覺lmal覺d覺r. Dilerinizin durumu, kaplamalar覺n uygulanabilirlii ve olas覺 tedavi se癟enekleri hakk覺nda bilgi al覺n.

 • Tedavi Planlamas覺: Di hekiminizle birlikte kiisel ihtiya癟lar覺n覺za uygun bir tedavi plan覺 oluturun. Bu plan, kaplamalar覺n say覺s覺, uygulanacak diler ve tedavi s羹recini i癟erir.

 • Di Temizlii: Emax kaplama 繹ncesinde dilerinizin temizlenmesi ve gerekiyorsa di ta覺 temizlii yap覺lmas覺 繹nemlidir. Bu, kaplamalar覺n daha iyi yap覺mas覺n覺 salar.

 • Sorular覺n覺z覺 Sorun: Tedavi s羹reci hakk覺nda akl覺n覺za tak覺lan t羹m sorular覺 di hekiminize sorun. Anlayamad覺覺n覺z noktalar覺 a癟覺kl覺a kavuturun ve tedavi s羹recine tam olarak haz覺rlan覺n.


Uygulama Sonras覺

 • 襤lk G羹nler: Kaplama sonras覺 ilk g羹nlerde dilerinizde hafif hassasiyet ve rahats覺zl覺k olabilir. Bu durum normaldir ve birka癟 g羹n i癟inde ge癟er.

 • D羹zenli Kontroller: Di hekiminizle d羹zenli kontrol randevular覺 planlay覺n. Bu kontroller, kaplamalar覺n durumunu ve a覺z sal覺覺n覺z覺 izlemek i癟in 繹nemlidir.

 • A覺z Hijyeni: Emax kaplamalar覺n uzun 繹m羹rl羹 olmas覺 i癟in a覺z hijyenine dikkat edin. Dilerinizi d羹zenli olarak f覺r癟alay覺n ve di ipi kullan覺n.

 • Beslenme Al覺kanl覺klar覺: Sert yiyeceklerden (繹rnein, buz, sert ekerler) ka癟覺n覺n ve kaplamalar覺n zarar g繹rmemesi i癟in dikkatli olun. Ayr覺ca, leke yapabilecek i癟eceklerden (繹rnein, kahve, k覺rm覺z覺 arap) m羹mk羹n olduunca uzak durun.

 • Di S覺kma ve G覺c覺rdatma: Dilerinizi s覺kma veya g覺c覺rdatma al覺kanl覺覺n覺z varsa, di hekiminize bildirin. Gece pla覺 gibi koruyucu 繹nlemler, kaplamalar覺n zarar g繹rmesini 繹nleyebilir.

 • Acil Durumlar: Kaplamalar覺n覺zda 癟atlama, k覺r覺lma veya yerinden 癟覺kma gibi bir sorun yaarsan覺z hemen di hekiminizle iletiime ge癟in.


Emax kaplama yapt覺rmak, dikkatli bir haz覺rl覺k ve doru bak覺m ile m羹kemmel sonu癟lar veren bir tedavi y繹ntemidir. Doru di hekimi se癟imi ve uygulama 繹ncesi ve sonras覺 dikkat edilmesi gereken noktalar, tedavinin baar覺s覺n覺 art覺r覺r ve kaplamalar覺n覺z覺n uzun 繹m羹rl羹 olmas覺n覺 salar. Sal覺kl覺 ve estetik bir g羹l羹 i癟in bu ipu癟lar覺n覺 dikkate alarak Emax kaplama yapt覺rabilirsiniz.

朵 Emax Kaplama ile 襤lgili Son Gelimeler ve Teknolojiler

Emax kaplamalar, estetik di hekimliinde 繹nemli bir yer tutar ve s羹rekli olarak gelien teknolojilerle birlikte daha da pop羹ler hale gelmektedir. Bu b繹l羹mde, Emax kaplama ile ilgili son gelimeler, yeni malzemeler ve teknikler ile gelecekte Emax kaplamalar覺n nas覺l bir d繹n羹羹m ge癟irebileceini ele alaca覺z.

Yeni Malzemeler ve Teknikler

Emax kaplamalar, balang覺癟ta lityum disilikat malzemeden 羹retilen y羹ksek estetik ve dayan覺kl覺l覺k 繹zellikleri ile bilinir. Ancak, teknolojik gelimeler ve di hekimliinde inovasyonlar, bu kaplamalar覺n malzemeleri ve uygulama tekniklerinde de yenilikler getirmektedir. 襤te bu alandaki son gelimeler:

Gelimi Lityum Disilikat Malzemeler

 • Y羹ksek Dayan覺kl覺l覺k: Gelimi lityum disilikat malzemeler, daha y羹ksek k覺r覺lma direnci ve dayan覺kl覺l覺k sunar. Bu, kaplamalar覺n daha uzun 繹m羹rl羹 olmas覺n覺 salar.

 • Daha 襤nce Kaplamalar: Yeni malzemeler, daha ince kaplamalar yap覺lmas覺na olanak tan覺r. Bu da dilerin minimal ekilde a覺nd覺r覺lmas覺 ve doal di dokusunun korunmas覺 anlam覺na gelir.


CAD/CAM Teknolojisi

 • Dijital Tarama ve Tasar覺m: CAD/CAM teknolojisi (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), dilerin dijital olarak taranmas覺n覺 ve kaplamalar覺n bilgisayar ortam覺nda tasarlanmas覺n覺 salar. Bu, daha hassas ve kiiye 繹zel kaplamalar覺n 羹retilmesine olanak tan覺r.

 • H覺zl覺 retim: CAD/CAM teknolojisi ile kaplamalar覺n 羹retim s羹resi k覺sal覺r. Hastalar, k覺sa s羹rede tedavilerini tamamlayarak yeni kaplamalar覺na kavuabilirler.

 • Y羹ksek Uyum: Dijital tasar覺m ve 羹retim, kaplamalar覺n dilere tam uyum salamas覺n覺 ve m羹kemmel estetik sonu癟lar elde edilmesini salar.


Lazer Teknolojisi

 • Hassas Haz覺rl覺k: Lazer teknolojisi, dilerin daha hassas ve kontroll羹 bir ekilde haz覺rlanmas覺n覺 salar. Bu, di dokusunun korunmas覺n覺 ve kaplamalar覺n daha iyi yap覺mas覺n覺 salar.

 • Daha Az Ar覺 ve Rahats覺zl覺k: Lazerle yap覺lan ilemler, daha az invazivdir ve hastalar覺n daha az ar覺 ve rahats覺zl覺k hissetmesini salar.


Gelecekte Emax Kaplama

Emax kaplamalar覺n gelecei, teknolojik gelimeler ve yenilik癟i malzemeler sayesinde daha da parlak g繹r羹nmektedir. 襤te gelecekte Emax kaplamalar覺n nas覺l bir d繹n羹羹m ge癟irebileceine dair baz覺 繹ng繹r羹ler:

Ak覺ll覺 Malzemeler

 • Kendi Kendini Onaran Malzemeler: Gelecekte, Emax kaplamalarda kullan覺lan malzemelerin, k羹癟羹k 癟atlaklar覺 ve hasarlar覺 kendi kendine onarma yeteneine sahip olmas覺 beklenmektedir. Bu, kaplamalar覺n daha uzun 繹m羹rl羹 olmas覺n覺 salar.

 • Bakteri nleyici zellikler: Yeni malzemeler, bakteri birikimini 繹nleyen ve di 癟羹r羹melerini engelleyen 繹zelliklere sahip olabilir. Bu, a覺z sal覺覺n覺n korunmas覺na katk覺da bulunur.


Kiiselletirilmi Tedavi

 • Genetik ve Biyometrik Veriler: Gelecekte, hastalar覺n genetik ve biyometrik verileri kullan覺larak daha kiiselletirilmi kaplama tedavileri yap覺labilir. Bu, tedavinin baar覺s覺n覺 ve hastalar覺n memnuniyetini art覺r覺r.

 • 3D Bask覺 Teknolojisi: 3D bask覺 teknolojisi, di kaplamalar覺n覺n h覺zl覺 ve hassas bir ekilde 羹retilmesine olanak tan覺r. Bu, tedavi s羹relerini k覺salt覺r ve kaplamalar覺n kalitesini art覺r覺r.


Gelimi Uygulama Teknikleri

 • Robotik Yard覺ml覺 Cerrahi: Robotik sistemler, di kaplamalar覺n覺n yerletirilmesinde daha hassas ve kontroll羹 bir uygulama salar. Bu, tedavinin baar覺s覺n覺 art覺r覺r ve komplikasyon riskini azalt覺r.

 • Tele-Di Hekimlii: Uzaktan di hekimlii uygulamalar覺, hastalar覺n tedavi s羹re癟lerini kolaylat覺r覺r ve di hekimleri ile daha s覺k ve etkili iletiim kurmalar覺n覺 salar.


Emax kaplamalar, estetik ve fonksiyonel di tedavilerinde 繹nemli bir yer tutmaya devam edecektir. Yeni malzemeler, gelimi teknolojiler ve yenilik癟i uygulama teknikleri sayesinde Emax kaplamalar, gelecekte daha dayan覺kl覺, estetik ve kiiselletirilmi 癟繹z羹mler sunacakt覺r. Bu gelimeler, di sal覺覺n覺z覺 koruman覺za ve m羹kemmel bir g羹l羹e sahip olman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.

Emax Kaplama Hakk覺nda S覺k癟a Sorulan Sorular (SSS)

Emax kaplama nedir?

Emax kaplama, lityum disilikat malzemeden 羹retilen y羹ksek estetik ve dayan覺kl覺l覺k sunan di kaplamas覺d覺r. Doal di g繹r羹n羹m羹ne en yak覺n kaplama t羹rlerinden biridir.

Emax kaplama ne kadar dayan覺r?
Emax kaplama fiyatlar覺 ne kadar?
Emax kaplama ar覺l覺 m覺d覺r?
Emax kaplama hangi dilere uygulan覺r?
Emax kaplama ile yemek yerken nelere dikkat etmeliyim?
Emax kaplama sonras覺 bak覺m nas覺l yap覺l覺r?
Emax kaplama ile zirkonyum kaplama aras覺ndaki farklar nelerdir?
Emax kaplama kimler i癟in uygundur?
Emax kaplama ile di beyazlatma yap覺labilir mi?


2 g繹r羹nt羹leme0 yorum

Coment獺rios

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avalia癟繭es

Adicione uma avalia癟瓊o
bottom of page