top of page

Kalp Yetmezlii Belirtileri Bilmeniz Gerekenler!

G羹ncelleme tarihi: 6 g羹n 繹nce

Kalp Yetmezlii Belirtileri Bilmeniz Gerekenler!

Kalp sal覺覺, genel sal覺覺m覺z覺n en 繹nemli y繹nlerinden biridir. Ancak, kalp yetmezlii, d羹nya genelinde milyonlarca insan覺 etkileyen ciddi bir sal覺k sorunudur. Peki, bu durumu erkenden tehis etmek m羹mk羹n m羹d羹r? Evet, belirli belirtileri tan覺yarak kalp yetmezliinin erken evrelerini fark edebilirsiniz. Bu yaz覺m覺zda, "Kalp Yetmezlii Belirtileri" konusunda bilmeniz gerekenlerden, bu belirtileri nas覺l tan覺yaca覺n覺zdan ve sonraki ad覺mlar覺n ne olmas覺 gerektiinden bahsedeceiz. Okumaya devam ederek kalp sal覺覺n覺z覺 koruman覺n yollar覺n覺 繹renin ve potansiyel riskleri asgariye indirin.

Bu bilgiler, sizi ve sevdiklerinizi koruma alt覺na almak i癟in hayati 繹neme sahiptir. imdi, kalp yetmezliinin belirtileri nelerdir ve bu belirtilerle nas覺l baa 癟覺kabiliriz, gelin birlikte inceleyelim.

Kalp Yetmezlii Nedir?

Kalp yetmezlii, kalbin kan覺 v羹cudun geri kalan覺na yeterince pompalayamad覺覺 bir durumdur. Bu, kalbin zay覺flad覺覺 veya hasar g繹rd羹羹 anlam覺na gelir, b繹ylece organlara ve dokulara oksijen ve besin ta覺yan kan覺n yeterli miktar覺n覺 salayamaz. Kalp yetmezlii, 癟eitli nedenlerden kaynaklanabilir ve herhangi bir yata insan覺 etkileyebilir, ancak genellikle yal覺 yetikinlerde daha yayg覺nd覺r. Bu durum, zamanla geliebilir veya ani bir kalp krizi sonucunda h覺zla ortaya 癟覺kabilir. 征

Kalp Yetmezliinin Tan覺m覺 ve T覺bbi A癟覺klamas覺

Kalp yetmezlii, kalbin kan pompalama kapasitesinin d羹t羹羹 kronik bir durumdur. Normalde, sal覺kl覺 bir kalp, her vuruta v羹cuda yeterli kan覺 pompalar. Ancak kalp yetmezliinde, bu ilevsellik azal覺r, bu da kalbin ihtiya癟lara cevap vermek i癟in daha fazla 癟aba sarf etmesini gerektirir. Kalp bu y羹k alt覺nda zamanla daha da zay覺flayabilir, bu da semptomlar覺n ve sal覺k sorunlar覺n覺n iddetlenmesine yol a癟abilir. Kalp yetmezliinin belirti ve semptomlar覺 aras覺nda nefes darl覺覺, yorgunluk ve bacaklarda, ayaklarda ve kar覺nda ilik bulunur.

Kalp Yetmezliinin eitleri ve Kategorileri

Kalp yetmezlii, fonksiyon kayb覺na bal覺 olarak birka癟 farkl覺 kategoriye ayr覺labilir:

 • Sistolik Kalp Yetmezlii: Bu t羹r, kalbin kas覺lma fonksiyonunun bozulduu durumlar覺 ifade eder. Kalp, kan覺 etkili bir ekilde pompalamak i癟in yeterince g羹癟l羹 kas覺lamaz.

 • Diastolik Kalp Yetmezlii: Kalp kaslar覺 gevediinde, kalp yeterince kanla dolamaz. Bu durum, 繹zellikle dinlenirken dahi nefes darl覺覺 gibi belirtilere yol a癟abilir.

 • Akut Kalp Yetmezlii: Aniden balayan ve h覺zl覺 bir m羹dahale gerektiren kalp yetmezlii t羹r羹d羹r. Bu durum genellikle ciddi bir sal覺k problemi veya kalp krizi sonras覺 ortaya 癟覺kar. 梧

 • Kronik Kalp Yetmezlii: Bu, zaman i癟inde yava yava gelien ve uzun s羹reli y繹netim gerektiren kalp yetmezlii eklidir.

Her t羹r kalp yetmezlii, tedavi edilmedii takdirde ciddi sal覺k sorunlar覺na yol a癟abilir. Erken tehis ve uygun tedavi, hastalar覺n yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de art覺rabilir ve potansiyel komplikasyonlar覺 azaltabilir.

Kalp yetmezliini anlamak, onu y繹netmek i癟in ilk ad覺md覺r. Kalbinizi dinleyin ve herhangi bir belirti fark ederseniz vakit kaybetmeden bir sal覺k profesyoneline dan覺覺n. 歹 Bu bilgiler, sizin ve sevdiklerinizin sal覺覺n覺 korumak i癟in deerli olabilir.

Erken Tehisin nemi

Kalp yetmezlii, d羹nya genelinde milyonlarca insan覺 etkileyen ciddi bir sal覺k sorunudur ve erken tehis, bu durumu y繹netmede kritik bir rol oynar. Erken tehis sayesinde, uygun tedavi planlar覺 daha h覺zl覺 uygulanabilir, bu da ilerlemeyi yavalatmak ve yaam kalitesini art覺rmak i癟in 繹nemlidir. Ayr覺ca, hastal覺覺n ilerlemesini 繹nlemek ve daha ciddi komplikasyonlar覺n 繹n羹ne ge癟mek i癟in de hayati bir ad覺md覺r.

Erken Tehisin Kalp Sal覺覺 zerindeki Etkileri

Erken tehis, kalp yetmezlii y繹netiminde 繹ncelikli olarak 繹nem ta覺r 癟羹nk羹:

 • Hastal覺覺n 襤lerlemesini Yavalat覺r: Erken m羹dahale, kalp yetmezliinin ilerlemesini yavalatarak daha ciddi sal覺k sorunlar覺na yol a癟mas覺n覺 engelleyebilir.

 • Tedavi Se癟eneklerini Art覺r覺r: Tehis konulduunda, daha fazla tedavi se癟enei mevcuttur, bu da 繹zelletirilmi ve etkili bir tedavi plan覺 oluturulmas覺n覺 salar.

 • Yaam Kalitesini Art覺r覺r: Erken tehis ve tedavi, semptomlar覺 hafifletir ve hastalar覺n g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha rahat s羹rd羹rmelerini salar.

 • Maliyetleri Azalt覺r: 襤leri d羹zey tedavilere ve hastane yat覺lar覺na olan ihtiyac覺 azaltarak sal覺k maliyetlerini d羹羹r羹r.

Kalp Yetmezlii Tehisinde Kullan覺lan Y繹ntemler

Kalp yetmezlii tehisi koymak i癟in kullan覺lan bir dizi test ve y繹ntem bulunmaktad覺r. Bu y繹ntemler, doktorlar覺n kalbin durumunu deerlendirerek doru bir tan覺 koymas覺na olanak tan覺r:

 1. EKG (Elektrokardiyogram): Kalbin elektriksel aktivitesini 繹l癟erek anormallikleri saptar.

 2. Eko (Ekokardiyogram): Ultrason kullanarak kalbin hareketli g繹r羹nt羹lerini elde eder ve kalp kapak癟覺klar覺n覺n fonksiyonunu ve kalp odac覺klar覺n覺n boyutunu deerlendirir.

 3. Stres Testleri: Fiziksel aktivite s覺ras覺nda kalbin nas覺l 癟al覺t覺覺n覺 g繹rmek i癟in yap覺lan testlerdir.

 4. Kan Testleri: Kalp zarar g繹rd羹羹nde sal覺nan belirli enzimleri ve dier iaret癟ileri tespit eder.

 5. Kalp MR覺 ve CT: Kalbin daha detayl覺 g繹r羹nt羹lerini salar ve yap覺sal problemleri ortaya 癟覺kar覺r.

Erken tehis, kalp yetmezlii y繹netimindeki en g羹癟l羹 silahlardan biridir. Kalp sal覺覺n覺z konusunda endieleriniz varsa, vakit kaybetmeden bir sal覺k profesyoneline bavurun. Bu, sadece yaam kalitenizi deil, ayn覺 zamanda uzun vadeli sal覺覺n覺z覺 da koruman覺za yard覺mc覺 olabilir. 歹 Bu bilgileri dikkate alarak, kalbinizin sesini dinleyin ve gerektiinde harekete ge癟in!

Kalp Yetmezlii Belirtileri Nelerdir?

Kalp yetmezlii, belirtileri farkl覺 kiilerde farkl覺 ekillerde ortaya 癟覺kabilen karma覺k bir durumdur. Bu belirtiler, hastal覺覺n ciddiyeti, hastan覺n yaad覺覺 dier sal覺k sorunlar覺 ve yaam tarz覺 gibi fakt繹rlere bal覺 olarak deiiklik g繹sterebilir. Ancak, baz覺 belirtiler olduk癟a yayg覺nd覺r ve hastalar覺n yaam kalitesi 羹zerinde 繹nemli etkilere sahip olabilir. 襤te kalp yetmezlii ile ilikilendirilen baz覺 yayg覺n ve nadir g繹r羹len belirtiler, ve bunlar覺n g羹nl羹k yaama olan etkileri:

Yayg覺n Belirtiler ve Bunlar覺n G羹nl羹k Yaama Etkileri

Kalp yetmezliinin en yayg覺n belirtileri unlard覺r:

 1. Nefes Darl覺覺: Hastalar, 繹zellikle fiziksel aktivite s覺ras覺nda veya yatarken nefes almada zorluk 癟ekebilirler. Bu, sosyal aktivitelerden ka癟覺nmaya veya i yerinde performans d羹羹kl羹羹ne yol a癟abilir.

 2. Yorgunluk ve Halsizlik: Kalp yeterince kan pompalayamad覺覺nda, v羹cudunuz gerekli enerjiyi alamaz. Bu durum, basit g羹nl羹k aktiviteleri bile zorlat覺rabilir.

 3. Bacaklarda, Ayaklarda ve Kar覺nda ilik: S覺v覺 birikimi, 繹zellikle g羹n sonuna doru belirginleen iliklere neden olabilir. Bu durum, giyinme ve hareket kabiliyeti 羹zerinde etkili olabilir. 朴

 4. H覺zl覺 veya D羹zensiz Kalp At覺lar覺: Kalbin yeterince verimli 癟al覺mamas覺 durumunda, normalden daha h覺zl覺 veya d羹zensiz atabilir, bu da bazen rahats覺z edici veya korkutucu olabilir.

Nadir G繹r羹len Belirtiler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalp yetmezliinin daha az yayg覺n belirtileri de vard覺r, ancak bu belirtiler ortaya 癟覺kt覺覺nda dikkatli olunmal覺d覺r:

 1. S羹rekli ks羹r羹k veya H覺r覺lt覺l覺 Solunum: Bu, akcierlerde s覺v覺 birikiminin bir iareti olabilir ve kalp yetmezlii durumunun k繹t羹letiine dair bir g繹sterge olabilir.

 2. 襤tahs覺zl覺k veya Bulant覺: Sindirim sisteminin d羹zg羹n 癟al覺mamas覺, v羹cudun ald覺覺 kan miktar覺n覺n azalmas覺ndan kaynaklanabilir.

 3. Ani Kilo Art覺覺: Birka癟 g羹n i癟inde 繹nemli miktarda kilo al覺m覺, v羹cutta s覺v覺 biriktiinin ve kalp yetmezliinin ilerlediinin bir g繹stergesi olabilir. 儭

Bu belirtilerin fark覺nda olmak, kalp yetmezlii durumunu y繹netmek ve erken m羹dahalede bulunmak i癟in 癟ok 繹nemlidir. Eer bu belirtilerden herhangi birini ya覺yorsan覺z, vakit kaybetmeden bir sal覺k profesyoneline dan覺覺n. Erken tehis ve tedavi, daha ciddi sal覺k sorunlar覺n覺 繹nlemek i癟in hayati 繹nem ta覺r. Kalp sal覺覺n覺z覺 ciddiye alarak, yaam kalitenizi koruyabilir ve uzatabilirsiniz. 歹 Bu bilgilerle donan覺ml覺 olmak, sizin ve sevdiklerinizin sal覺kl覺 kalmas覺na yard覺mc覺 olabilir.

Risk Fakt繹rleri ve Korunma Yollar覺 ∴

Kalp yetmezlii, d羹nya 癟ap覺nda milyonlarca insan覺 etkileyen ciddi bir sal覺k sorunu olabilir, ancak belirli risk fakt繹rlerini anlamak ve bu fakt繹rlerden ka癟覺nma yollar覺n覺 bilmek, bu durumu 繹nleme ans覺n覺z覺 art覺rabilir. Kalp sal覺覺n覺 korumak ve g羹癟lendirmek i癟in ad覺mlar atmak, genel sal覺k durumunuzu iyiletirmenin yan覺 s覺ra yaam kalitenizi de y羹kseltebilir. 襤te kalp yetmezlii risk fakt繹rleri, bunlardan ka癟覺nma y繹ntemleri ve kalp sal覺覺n覺 koruma 繹nerileri:

Kalp Yetmezlii Risk Fakt繹rleri ve Bunlardan Ka癟覺nma Y繹ntemleri

Kalp yetmezlii riskini art覺ran birka癟 繹nemli fakt繹r bulunmaktad覺r:

 1. Y羹ksek Tansiyon: Kalp 羹zerindeki y羹k羹 art覺r覺r ve kalp yetmezliine yol a癟abilir. D羹zenli egzersiz yapmak, sal覺kl覺 beslenmek ve gerekirse ila癟 kullanarak kan bas覺nc覺n覺z覺 kontrol alt覺nda tutmak 繹nemlidir. 征

 2. Koroner Arter Hastal覺覺 ve Kalp Krizi Ge癟mii: Bu durumlar kalbi zay覺flat覺r ve fonksiyon bozukluklar覺na neden olabilir. Sigaray覺 b覺rakmak, sal覺kl覺 beslenmek ve stresi y繹netmek bu riski azaltabilir.

 3. Diyabet: Kan ekerini kontrol alt覺nda tutmak, kalp yetmezlii riskini azaltabilir.

 4. Obezite: A覺r覺 kilo, kalbin daha fazla 癟al覺mas覺n覺 gerektirir ve zamanla yorulmas覺na neden olabilir. Sal覺kl覺 bir kiloyu korumak i癟in d羹zenli egzersiz ve dengeli bir diyet artt覺r. 儭

Kalp Sal覺覺n覺 Koruma ve G羹癟lendirme nerileri

Kalp sal覺覺n覺 korumak i癟in alabileceiniz baz覺 temel ad覺mlar unlard覺r:

 • D羹zenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta iddette aerobik egzersiz, kalp sal覺覺n覺z覺 koruman覺n ve g羹癟lendirmenin anahtar覺d覺r. 儭

 • Sal覺kl覺 Beslenme: Tuz, doymu ve trans yalardan d羹羹k, taze meyve ve sebze, tam tah覺llar ve yas覺z proteinler a癟覺s覺ndan zengin bir diyet kalp sal覺覺 i癟in idealdir.

 • Sigara ve Alkol T羹ketimini Azaltmak veya B覺rakmak: Sigara, kalp hastal覺klar覺 i癟in 繹nemli bir risk fakt繹r羹d羹r. Alkol t羹ketimi ise kalbinize zarar verebilir, bu y羹zden s覺n覺rl覺 tutulmal覺d覺r.

 • Stres Y繹netimi: Stres, kalp sal覺覺 羹zerinde dorudan olumsuz etkilere sahip olabilir. Meditasyon, yoga veya hobiler gibi rahatlat覺c覺 aktiviteler stresi y繹netmenize yard覺mc覺 olabilir. 儭

Kalp yetmezlii ve dier kalp hastal覺klar覺ndan korunmak i癟in bu yaam tarz覺 deiikliklerini uygulamak, sal覺k ve mutluluk dolu bir yaam s羹rd羹rmenize yard覺mc覺 olabilir. Kalbinizi dinleyin, sal覺kl覺 al覺kanl覺klar覺 benimseyin ve d羹zenli sal覺k kontrolleri yaparak kendinize en iyi bak覺m覺 salay覺n. 歹 Bu ad覺mlar, hem bug羹n hem de gelecekte kalp sal覺覺n覺z覺 koruman覺n anahtarlar覺d覺r.

Yaam Tarz覺 Deiiklikleri: Kalp Yetmezlii ile Yaamak

Kalp yetmezlii tehisi konulduktan sonra yaam tarz覺 deiiklikleri yapmak, hastal覺覺n y繹netimi ve ilerlemesinin kontrol alt覺na al覺nmas覺 a癟覺s覺ndan hayati 繹nem ta覺r. Sal覺kl覺 al覺kanl覺klar edinmek, hem fiziksel hem de mental sal覺k i癟in b羹y羹k faydalar salar. 襤te kalp yetmezlii olan hastalar i癟in 繹nerilen diyet, egzersiz ve stres y繹netimi teknikleri:

Kalp Yetmezlii i癟in nerilen Diyet ve Egzersizler

Dengeli ve Kalp Dostu Diyet:

 • Tuz t羹ketimini azalt覺n, 癟羹nk羹 fazla tuz v羹cutta s覺v覺 birikimine ve kan bas覺nc覺 y羹kselmesine neden olabilir.

 • Doymu ya, kolesterol ve rafine eker i癟erii d羹羹k g覺dalar tercih edin.

 • Bol miktarda meyve, sebze, tam tah覺llar ve yas覺z protein kaynaklar覺 t羹ketmeye 繹zen g繹sterin. 它

Uygun Egzersiz Rutini:

 • Doktorunuzla konuarak size uygun bir egzersiz plan覺 oluturun. Kalp yetmezlii olan hastalar i癟in genellikle hafif-moderat iddette aerobik egzersizler 繹nerilir. 嗯儭

 • Y羹zme, hafif tempo y羹r羹y羹 veya bisiklete binme gibi aktiviteler, kalbinizi g羹癟lendirebilir ve genel dayan覺kl覺l覺覺n覺z覺 art覺rabilir. 氯儭

Stres Y繹netimi ve Mental Sal覺k zerine 襤pu癟lar覺

D羹zenli Meditasyon ve Derin Nefes Egzersizleri:

 • G羹nl羹k meditasyon ve derin nefes al覺p verme teknikleri, stres hormonlar覺n覺 azaltmada ve genel rahatlama salamada etkilidir. 儭

 • Bu pratikler, kalp at覺 h覺z覺n覺 d羹zenlemeye ve kan bas覺nc覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.

Yeterli Uyku ve Dinlenme:

 • Kaliteli uyku, v羹cudun onar覺m s羹re癟lerini destekler ve stres seviyelerini d羹羹r羹r. G羹nde 7-9 saat aras覺 uyumaya 癟al覺覺n.

 • G羹nd羹z k覺sa ekerlemeler yaparak enerji seviyenizi koruyun, ancak bu ekerlemelerin geceleri uyuman覺za engel olmamas覺na dikkat edin.

Hobiler ve Sosyal Etkileim:

 • Yeni bir hobi edinmek veya sosyal etkinliklere kat覺lmak, zihni megul tutarak stresi azaltabilir. 劾

 • D羹zenli olarak sevdiklerinizle zaman ge癟irmek, duygusal destek salar ve yaln覺zl覺k hissini azalt覺r.

Kalp yetmezlii ile yaamak zorlay覺c覺 olabilir, ancak bu yaam tarz覺 deiiklikleri, hastal覺覺n etkilerini y繹netmek ve daha sal覺kl覺 bir yaam s羹rmek i癟in g羹癟l羹 ara癟lar sunar. Sal覺kla ilgili her t羹rl羹 deiiklik yapmadan 繹nce mutlaka sal覺k profesyonelleri ile iletiime ge癟in ve onlar覺n 繹nerilerini dikkate al覺n. 歹 Kalp sal覺覺n覺z覺 korumak ve iyiletirmek i癟in ad覺mlar atarak, her g羹n羹 daha dolu dolu yaayabilirsiniz.

Tedavi Se癟enekleri: Kalp Yetmezlii 襤癟in Modern Yakla覺mlar

Kalp yetmezlii, ilerleyici ve yaam覺 tehdit eden bir durum olabilir, ancak g羹n羹m羹zde bir癟ok etkili tedavi se癟enei mevcuttur. Bu tedaviler, semptomlar覺 hafifletmeyi, yaam kalitesini art覺rmay覺 ve hastal覺覺n ilerlemesini yavalatmay覺 ama癟lar. 襤te kalp yetmezlii i癟in g羹ncel tedavi y繹ntemleri ve ila癟lar, cerrahi se癟enekler ve dier t覺bbi m羹dahaleler:

G羹ncel Tedavi Y繹ntemleri ve 襤la癟lar

襤la癟 Tedavileri:

 • ACE inhibit繹rlerive ARBler: Kan damarlar覺n覺 genileterek kan ak覺覺n覺 kolaylat覺r覺r ve kalbin i y羹k羹n羹 azalt覺r.

 • Beta blokerler: Kalbin daha yava ve daha g羹癟l羹 atmas覺n覺 salayarak kalp yetmezlii semptomlar覺n覺 kontrol alt覺na al覺r ve yaam s羹resini uzatabilir.

 • Di羹retikler: V羹cuttaki fazla s覺v覺 ve tuzu atarak bacaklarda ve akcierlerdeki ikinlii azalt覺r.

 • Digoksin: Kalbin kas覺lma g羹c羹n羹 art覺r覺r ve kalp ritmini d羹zenler.

Cihaz ve 襤mplantlar:

 • Kalp pili: D羹zensiz kalp at覺lar覺n覺 d羹zene sokmak i癟in kullan覺l覺r.

 • ICD (襤mplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilat繹r): Potansiyel olarak 繹l羹mc羹l kalp ritmi bozukluklar覺n覺 d羹zeltebilen bir cihazd覺r.

 • VAD (Ventrik羹ler Destek Cihaz覺): Kalbin kan pompalama ilevini desteklemek i癟in kullan覺l覺r, 繹zellikle transplantasyon 繹ncesi bir k繹pr羹 tedavisi olarak.

Cerrahi ve Dier T覺bbi M羹dahaleler

Bypass Cerrahisi:

 • Kalp yetmezlii olan hastalar覺n kan ak覺覺n覺 iyiletirmek i癟in yap覺lan bir prosed羹r. Kalp damarlar覺n覺n t覺kal覺 b繹l羹mlerini atlamak i癟in damarlar kalbin etraf覺na yerletirilir. 儭

Kalp Kapak癟覺覺 Onar覺m覺 veya Deitirilmesi:

 • Fonksiyonel olmayan kalp kapak癟覺klar覺 onar覺l覺r veya deitirilir, b繹ylece kan覺n daha verimli bir ekilde akmas覺 salan覺r.

Kalp Nakli:

 • Dier tedavi y繹ntemlerinin baar覺s覺z olduu veya uygun olmad覺覺 durumlarda, kalp nakli son 癟are olarak deerlendirilebilir. 歹

Bu tedavi se癟enekleri, kalp yetmezlii olan hastalar i癟in yaam覺 uzatma ve yaam kalitesini iyiletirme potansiyeline sahiptir. Her hastan覺n durumu benzersiz olduu i癟in, tedavi plan覺 kiiselletirilmelidir. Doktorlar, hastalar覺n 繹zel ihtiya癟lar覺na ve sal覺k durumlar覺na g繹re tedavi y繹ntemlerini belirleyerek en uygun 癟繹z羹m羹 sunar.

Kalp yetmezlii tedavisinde ilerlemeler devam ediyor ve yeni tedaviler, hastalar i癟in umut vaat eden se癟enekler sunuyor. Eer kalp yetmezlii tehisi konulduysa, en g羹ncel ve etkili tedavi se癟eneklerini 繹renmek i癟in doktorunuzla d羹zenli olarak g繹r羹羹n. Her ad覺m, daha sal覺kl覺 bir kalbe giden yolda 繹nemlidir.

Kalp Yetmezlii Belirtileri Hakk覺nda S覺k癟a Sorulan Sorular

Kalp yetmezlii nedir?

Kalp yetmezlii, kalbin yeterince kan pompalamamas覺 durumudur. Bu durum, bir癟ok belirtiye ve komplikasyona yol a癟abilir.

Kalp yetmezlii belirtileri nelerdir?
Kalp yetmezlii neden olur?
Kalp yetmezlii nas覺l tehis edilir?
Kalp yetmezlii tedavisi nedir?
Kalp yetmezlii ile yaamak m羹mk羹n m羹?
Kalp yetmezliinden korunmak i癟in neler yapabilirim?
Kalp yetmezlii acil bir durum mudur?
Kalp yetmezlii hakk覺nda daha fazla bilgi i癟in nereye bavurabilirim?
Kalp yetmezlii olan bir yak覺n覺ma nas覺l yard覺mc覺 olabilirim?

6 g繹r羹nt羹leme0 yorum

Son Yaz覺lar

Hepsini G繹r

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page